Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


1. Podstawa prawna
Art. 23, ust. 1, pkt. 1  w związku z Art. 19, ust. 1, pkt. 3 i Art. 22, ust.1, pkt.2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

2. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego
Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
- organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz, na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, na obszarze Gmin: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie Art. 22, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie - podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Rodzaj transportu oraz określenie sieci komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Krakowa i 15 gmin będących stronami porozumień międzygminnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, z wyłączeniem linii objętych innymi umowami, w tym linii Nr 102, 120, 138, 142, 152 (352), 159, 168, 178, 182, 482, 502.

5. Przewidywana data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia realizacji usług
lipiec 2014 r. – z terminem rozpoczęcia realizacji usług: 1 sierpnia 2014 r.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie 2013-OJS138-239791-pl.pdf)Ogłoszenie 2013-OJS138-239791-pl.pdf[Ogłoszenie 2013/S 138-239791]76 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum