Ogłoszenie konkursu na logo Komunikacji Miejskiej w Krakowie

25 października, jury konkursowe, złożone z przedstawicieli ASP i ZIKiT z 73 przedłożonych propozycji wybrało zwycięski logotyp dla systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Autorką zwycięskiej pracy jest Pani Karolina Żmuda

 

 

 

 

 

 

ZIKiT/S/65535                                                 Kraków, dnia 01 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamawiający – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza konkurs dotyczący realizacji zadania:

Opracowanie projektu graficznego (loga)  „Komunikacji Miejskiej w Krakowie”.

Nr sprawy: ZIKiT/S/65535 

Realizacja zadania będzie zlecona na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Warunki konkursu:

  • W konkursie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz kierunków artystycznych innych szkół wyższych w Krakowie.
  • Prace należy wykonać zgodnie z warunkami umieszczonymi w Regulaminie konkursu.
  • Prace należy składać w ASP Wydział Form Przemysłowych, ul. Smoleńsk 9, pok. 302, 31-108 Kraków.

Termin składania prac: do dnia 22 października 2012 r. 

Nagroda w konkursie: Autor/Autorzy najlepszej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 3 000,00 zł netto, na podstawie umowy o dzieło. 

Kryteria oceny:

Najlepsza praca zostanie wybrana przez Jury w skład którego wejdą przedstawiciele:

  1. ASP  
  2. Urzędu miasta Krakowa
  3. ZIKiT

Opis konkursu:

Celem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, który ma być podstawą wizualnej identyfikacji systemu. Znak graficzny będzie wykorzystywany do identyfikacji i popularyzacji systemu oraz promocji publicznego transportu zbiorowego. Zostaną nim oznaczone m.in. pojazdy komunikacji publicznej, przystanki, rozkłady jazdy itp. Występować będzie również na materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Załączniki:

Komunikat:

Skład Jury konkursowego na logo "Komunikacji Miejskiej w Krakowie"

1. dr Anna Myczkowska-Szczerska – prodziekan ASP WFP

2. prof. Adam Miratyński – ASP WFP

3. prof. Jan Nuckowski – ASP WFP

4. Joanna Niedziałkowska – dyrektor ZIKiT

5. Grzegorz Sapoń – ZIKiT

6. Michał Pyclik – ZIKiT

7. Filip Szatanik – UMK

W związku z zapytania odnośnie występowania innych kolorów wiat przystankowych niż wykazane w ogłoszeniu. Organizator konkursu wyjaśnia, iż w obrębia II obwodnicy są instalowane stylizowane wiaty przystankowe w kolorze zielonym (RAL 6020) oraz szarym (RAL 7030).

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum