Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa bonów podarunkowych (w formie papierowej) ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych- znak sprawy 28/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/X/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalneji Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53."– znak sprawy: 7/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście - numer sprawy 18/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 13/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/X/2018.

Dotyczy postępowania p.n. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II) - znak sprawy 21/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/X/2018.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:15/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" - znak sprawy: 15/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:15/X/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:10/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej" - znak sprawy: 10/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:10/X/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.Znak sprawy: 12/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/X/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek - znak sprawy: 11/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie."– znak sprawy: 17/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

   

Strona 10 z 70

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum