Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/III/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia alejek na terenie Plant Mistrzejowickich w formule zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy 10/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi ( wraz z rozbudową ulicy Gen. Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie ) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z budową połączenia ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza i planowanym rondem - znak sprawy: 28/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:22/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 - znak sprawy: 22/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:22/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Znak sprawy: 16/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/II/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim , od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa w formule P+B. Znak sprawy: 2/I/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/I/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IV/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 2100 szt. stojaków rowerowych - numer sprawy: 4/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/I/2018

Dot. przetargu nieograniczonego p.n: Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy: 11/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/I/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pileckiego - znak sprawy: 19/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania budżetowego: „Program budowy chodników". Znak sprawy: 16/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Szafrana oraz uzyskanie decyzji ZRID - znak sprawy: 20/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/III/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 8//III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj-znak sprawy: 8/III/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 8//III/2018

   

Strona 10 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum