Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Remont ulic: 1. Zakątek 2. Wyspiańskiego od Axentowicza do Grottgera 3. Konarskiego od Lea do Czarnowiejskiej 4. Wyki 5. Gnieźnieńskiej od Jaremy do Radzikowskiego. Znak sprawy: 17/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 24/IV/2018

Dotyczy przetargu nieogoraniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa ul. Muzyków, ul. Teligi, ul. Nowosądecka / Spółdzielców - znak sprawy: 24/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 24/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:23/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową-znak sprawy: 23/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:23/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej."– znak sprawy: 4/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/III/2018

Dotyczy p.n.: Remont ulic: Lea od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań) - znak sprawy: 13/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Posadowienie czterech szaletów miejskich w lokalizacjach: 1. ul. Bulwarowa, 2. Rondo Maczka, 3.Rynek Dębnicki, 4. ul. Wadowicka – znak sprawy: 10/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej o długości ok. 80 metrów wraz z przejściem dla pieszych - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: "budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem" - znak sprawy: 2/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p. n Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń. Znak sprawy: 23/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/III/2018

 

Informacja o uniewaznieniu postepowania. Znak sprawy 21/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj"- znak sprawy: 21/IV/2018.

Więcej: Informacja o uniewaznieniu postepowania. Znak sprawy 21/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynków 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego – w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA – oraz montażem progów wyspowych" - Znak sprawy: 10/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/V/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa: ul. Bosacka, ul. Berka Joselewicza" - znak sprawy: 2/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/V/2018.

   

Strona 10 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum