Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych - znak sprawy: 6/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu na działkach gminnych przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 151 w Krakowie – znak sprawy: 2/VI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej – ul. Tynieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 10/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/V/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana słupów oświetleniowych w Ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Planty Krakowskie – znak sprawy: 22/V/2018

 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Modernizacja/przebudowa ul. Gałęzowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji." - znak sprawy: 11/VI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VI/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego." - znak sprawy: 15/VI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VI/2018

   

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 19/V/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"
Znak sprawy: 19/V/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 19/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" (część I, część II, część III, część IV) – znak sprawy: 14/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/V/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/V/2018

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski - znak sprawy: 13/V/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/V/2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 26/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont nawierzchni ulic Jancarza i Bohomolca. Znak sprawy: 26/III/2018

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 26/III/2018

   

Strona 10 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum