Wyniki przetargów

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Miasta Krakowa, oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303.Oznaczenie sprawy: 3/VI/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika jednostronnego przy ul. Bogucianka wraz z odwodnieniem od skrzyżowania ul. Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do nr Bogucianka 32. Znak sprawy: 8/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VII/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 14/VI/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 14/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 14/VI/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 21/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oznaczenie sprawy: 21/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 21/VI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej- numer sprawy: 6/VII/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia na terenie działki 407/2 obr. 7 Podgórze przy ul. Gronostajowej" – znak sprawy: 15/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 11/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych - numer sprawy: 16/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 24/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera w Krakowie - numer sprawy 24/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 24/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Kobierzyńska, Bolesława Śmiałego, Szwedzka w Krakowie - numer sprawy: 8/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VI/2017

 

Przetarg nieograniczony 8/V/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochnaniec w Krakowie oraz uzyskanie decyzji ZRID wraz z kosztorysem inwestorskim

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/V/2017

   

Strona 10 z 42

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum