Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych - numer sprawy: 12/V/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 25/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego:
Część 1 – w ulicach Jodłowej i Starowolskiej w Krakowie.
Część 2 – na terenie Dzielnicy X - ul. Siarczki w Krakowie.
Część 3 – na terenie Dzielnicy VI - ul. Palmowa, ul. Machaya w Krakowie.
- numer sprawy: 25/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 25/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa ul. Działkowa, ul. Ćwiklińskiej.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII - numer sprawy: 10/V/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie - numer sprawy: 7/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa, dobudowa 1 słupa oświetleniowego przy bloku os. Na Stoku 44.
Zadanie inwestycyjne pn.: Dobudowa 1 słupa przy bloku nr 44 os. Na Stoku - numer sprawy: 17/V/2017.

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wyniesienie przejścia dla pieszych na ulicy Wesele. Znak sprawy 13/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie koncepcji dla odwodnienia rejonu ul. Zakamycze oraz terenu przyległego. Znak sprawy: 21/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic w Krakowie: Lea od Piastowskiej do Kijowskiej i od Konarskiego do Królewskiej, Jaremy - numer sprawy: 14/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Rynek Kleparski w Krakowie na odcinku:
- od ulicy Basztowej do ulicy Paderewskiego
- od ulicy Paderewskiego do ulicy św. Filipa. Oznaczenie sprawy: 16/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Remont nawierzchni dróg: ul. Ułanów, ul. Bulwarowa. Znak sprawy: 8/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w ramach zadania budżetowego pn. Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ulicy Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów - numer sprawy 5/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IV/2017

   

Strona 10 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum