Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa - numer sprawy: 22/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, oświetlenie ciągu pieszego na działce 593/8 obr. 41 Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej" - znak sprawy: 7/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie w ruchu oraz prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju" - znak sprawy: 6/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie - numer sprawy: 11/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - numer sprawy: 21/VII/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/VII/2017.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Budowa zatoki postojowej przy ul. Mościckiego w Krakowie na wysokości budynku przychodni na os. Krakowiaków 43. Znak sprawy: 12/VII/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/VII/2017.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja programów konserwatorskich, elementów małej architektury –„Współczesne rzeźby plenerowe zlokalizowane na terenie Nowej Huty". Oznaczenie sprawy: 10/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa projektowania bieżących zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 10/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka, cz.2: przy ul. Lubockiej 141, cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy: 5/VII/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/VII/2017.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 16/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - znak sprawy: 16/VII/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 16/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice – w ramach zadania Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice. Oznaczenie sprawy: 13/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VI/2017

   

Strona 9 z 42

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum