Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia:
cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka
cz.2: przy ul. Lubockiej 141
cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby - numer sprawy: 3/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VIII/2017

 

Przetarg nieograniczony 24/VII/2017

Roboty w zakresie realizacji zmian oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach płatnego parkowania oraz na alejach Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i w dzielnicy Krowodrza

Więcej: Przetarg nieograniczony 24/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 2/VII/2017

Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap I

Więcej: Przetarg nieograniczony 2/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa podstacji transformatorowej „Teńczyńska" w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót budowlanych – zadanie realizowane w ramach zadania „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - numer sprawy: 18/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/VI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Roboty rozbiórkowe - wyburzenie obiektów murowanych: ul. Pszczelna 26, ul. Pszczelna 28, ul. Jeżynowa – numer sprawy: 18/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VII/2017

 

Informacja o wyborze najk. oferty – powtórzenie czynności wyboru. Znak sprawy 18/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony - numer sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najk. oferty – powtórzenie czynności wyboru. Znak sprawy 18/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/VII/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka - Etap II w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich oraz Parku Krowoderskiego - numer sprawy: 12/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy oświetlenia parkingu przy ulicy Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 27/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla „Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie na długości ok. 420m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej".- numer sprawy: 25/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

   

Strona 9 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum