Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

Dotyczy przetargu p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1."– znak sprawy: 1/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

Dotyczy przetargu: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul: Dobry Początek."– znak sprawy: 16/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VI/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Portowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i realizacją robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj (P+R). Znak sprawy: 17/VI/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa paliw do samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie"- Znak sprawy: 17/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych- znak sprawy 4/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie"- znak sprawy 3/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VIII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ul. Wadowskiej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Glinik" - numer sprawy 19/VIII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VIII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/VIII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Świąteczno – noworoczna dekoracja Miasta Krakowa w latach 2018 - 2021. Znak sprawy: 3/VIII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2018.

Dotyczy zamówienia na usługę społeczną pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2018.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/IX/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IX/2018

   

Strona 9 z 67

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum