Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. "Budowa pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie" - Znak sprawy : 14/VI/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VI/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie."– znak sprawy: 10/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba - znak sprawy 1/VIII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa- znak sprawy 13/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/VII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Żmujdzkiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji" - znak sprawy: 17/VII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VII/2018.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" – znak sprawy: 14/VII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VII/2018.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 16/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2- znak sprawy 16/VII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 16/VII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na części działki nr 278/19 obr. 44 Krowodrza - znak sprawy: 8/VI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/VI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 9/VII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/VII/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich" - znak sprawy: 8/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VII/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana opraw świetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich - znak sprawy: 4/VII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2018

   

Strona 9 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum