Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2018.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" - znak sprawy: 2/XI/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/XI/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II) - Znak sprawy: 3/XI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/XI/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/XI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Część 1: Zakup serwerów sieciowych oraz rozbudowa przestrzeni Storage dla systemów informatycznych ZDMKCzęść 2: Zakup urządzeń zabezpieczenia i monitorowania dostępu do systemów informatycznych ZDMK - znak sprawy: 5/XI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/XI/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/X/2018

Dotyczy postępowania p.n: Serwisowanie samochodów służbowych. Znak sprawy: 23/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

Dotycz przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ul. Karmelickiej - znak sprawy: 4/XI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XI/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/X/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – część IV – usługi usuwania pojazdów dla Dzielnicy Nowa Huta. Znak sprawy 26/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IX/2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w Krakowie – etap I zadania pn. „ Przebudowa ul. Rynek Kleparski" - znak sprawy: 8/IX/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IX/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/X/2018.

Dotyczy postępowania p. n Wykonanie wydzielenia torowisk tramwajowych. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego BO.OM.138/17 - szybciej tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych. Znak sprawy: 8/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/X/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa miejsc postojowych w osiedlu Willowym w rejonie bud. nr 11, 12, 13, 15 w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa miejsc parkingowych" – znak sprawy: 29/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/X/2018.

   

Strona 9 z 70

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum