Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/II/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej" - znak sprawy: 3/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/II/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 12/IV/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 12/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 12/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic:
1. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Ćwiklińskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Mała Góra, 2. Remont nawierzchni ul. Warchałowskiego na odcinku od ul. Wrony do granicy miasta, 3. Remont nawierzchni jezdni ul. Obrony Tyńca od nr 36 do nr 87 - znak sprawy: 9/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Siarczki w Krakowie, na odcinku od ul. Myślenickiej, w ramach zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X" – znak sprawy: 25/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia - znak sprawy: 9/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/III/2018

Dotyczy zamówienia p.n. „Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Poleskim i Podolskim (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych" - Znak sprawy: 3/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/III/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IV/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej – ul. Tynieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 6/IV/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy: 5/I/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B- znak sprawy: 17/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. Łączymy parki Krakowa- z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa- edycja IV Budżet Obywatelski" - znak sprawy 3/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II. Znak sprawy 5/III/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/III/2018

   

Strona 9 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum