Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Lubockiej - numer sprawy 22/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/III/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego) dla zadania budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie) - znak sprawy: 2/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2017

   

Informacja o o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia:
Cz. I – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa, oświetlenie chodnika przy ul. Racheli 71.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI - ul. Racheli.
Cz. II – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV – ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Cz. III – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku.
Cz. IV – Budowa oświetlenia alejki przy Błoniach Krakowskich wzdłuż al. Focha.
Zadanie inwestycyjne pn.: Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha
Oznaczenie sprawy: 11/III/2017

Więcej: Informacja o o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie ocen technicznych w ramach obsługi roszczeń odszkodowawczych oraz analiz związanych z możliwością powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - z podziałem na część I i II. Znak sprawy: 3/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wrony w Krakowie – I etap na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej" - znak sprawy: 7/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic w Krakowie: Wrocławska, Mazowiecka - numer sprawy: 15/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie - numer sprawy 5/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Szajnowicza, Nad Dłubnią, gen. Wł. Andersa, Wł. Broniewskiego, M. Dąbrowskiej w Krakowie - numer sprawy: 19/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/III/2017

   

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic: Kunickiego, Zarzecze – według wskazań, Na Błonie od Zarzecza do Lindego, Mackiewicza – według wskazań, Głowackiego od Bronowickiej do Grenadierów, Oboźna – według wskazań, Glogera – według wskazań, Łokietka w Krakowie - numer sprawy: 1/III/2017.

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/III/2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu. Oznaczenie sprawy: 18/IV/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IV/2017

   

Strona 9 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum