Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni dróg w Krakowie - ul. Barbary od Bieżanowskiej do Ćwiklińskiej wraz z chodnikiem, ul. Cechowa od Bojki do Gwarnej, ul. Łużycka od Kijanki do ul. Nowosądeckiej wraz z chodnikiem, ul. Malborska od ul. Sławka do nr 147, ul. Witosa od ul. Łużyckiej do ul. Herberta wraz z remontem opaski, ul. Żelazowskiego od ul. Krzemienieckiej w kierunku ul. Niebieskiej – znak sprawy 11/III/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi kontrolowania dokumentów przewozu osób korzystających z przewozów organizowanych w ramach systemu KMK, prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych. Znak sprawy 15/XII/2014.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XII/2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Zaprojektowanie oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania w Krakowie. Znak sprawy: 21/XII/2014

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/XII/2014

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie - znak sprawy: 14/XII/2014.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/XII/2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa. Znak sprawy 13/XII/2014.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/XII/2014

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert. Znak sprawy 10/II/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie". Znak sprawy: 10/II/2012

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert. Znak sprawy 10/II/2012

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/II/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie". Znak sprawy: 10/II/2012

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/II/2012

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: 10/II/2009

Kraków, dnia 04.05.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy: 10/II/2009.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: 10/II/2009

   

Strona 72 z 72

<< Początek < Poprzednia 71 72 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum