Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/III/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Łepkowskiego. Znak sprawy: 7/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych w rejonie bloku nr 13 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. 953/19, 964 obr. 23 Śródmieście przy ul. Miechowity w Krakowie. Numer sprawy: 21/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:  p.n Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich. Znak sprawy: 1/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IV/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski - znak sprawy: 8/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej :Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII - numer sprawy 8/II/2018

Dotyczy Części II: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej : Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Homolacsa" w ramach zadania realizowanego na terenie dzielnicy X. Numer sprawy: 11/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera wraz z rozwiązaniem dla przyległych skrzyżowań ( od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr.Krowodrza) - znak sprawy: 24/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:14/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia i zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy na działkach nr 328/85, 328/68, 328/61, 584 obr. 10 j. ewid. Nowa Huta - program budowy chodników. Numer sprawy: 14/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:14/III/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie". Znak sprawy: 5/IV/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IV/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego". Znak sprawy: 18/IV/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie” – znak sprawy: 13/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2018

   

Strona 8 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum