Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Budowa parkingów w os. Rżąka - budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera" - znak sprawy: 13/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Budowa odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar" - znak sprawy: 15/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/I/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 24/IX/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy: 24/IX/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 24/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Wyciąskiej w Krakowie w ramach zadania „Program budowy chodników" w formule „zaprojektuj i wybuduj" - Znak sprawy: 4/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 17/II/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2018

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku” - znak sprawy: 5/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru os. Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice w ramach zadania: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk". Znak sprawy: 18/I/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/I/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/I/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II. Znak sprawy 17/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018 - numer sprawy: 1/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XII/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście, Część 2 – Obszar Podgórze, Część 3 – Obszar Krowodrza, Część 4 – Obszar Nowa Huta - numer sprawy: 5/XII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XII/2017

   

Strona 8 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum