Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony 13/V/2017

i Zamówień PublicznychDekoracja przestrzeni miejskiej na 41 sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie (Projekt UNESCO i WYSPIAŃSKI)

Więcej: Przetarg nieograniczony 13/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic: Krowoderskich Zuchów, Spokojna/Ogrodniczek. Ojcowska – według wskazań w Krakowie - numer sprawy: 10/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż dwóch tablic informacji pasażerskiej DIP w Krakowie" - znak sprawy: 14/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IV/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2017

Dotyczy licytacji elektronicznej pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym – znak sprawy 2/V/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 14/V/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa projektowania bieżących zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 14/V/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 14/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Oznaczenie sprawy: 9/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie
Dzielnicy IX – „Ogródek jordanowski przy ul. Fredry". Oznaczenie sprawy: 16/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IV/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 20/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 20/IV/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 20/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony 8/IV/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XIII – al. Pod Kopcem, ul. Wrobela, ul. Heltmana w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IV/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/V/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II w Krakowie. Znak sprawy: 1/V/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/V/2017.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 6/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej zlokalizowanej u zbiegu ulic zlokalizowanej u zbiegu ulic Lubelskiej
i Mazowieckiej w Krakowie – numer sprawy 6/IV/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 6/IV/2017

   

Strona 8 z 36

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum