Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne

Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III
Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII
Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

Znak sprawy: 6/XI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy: 13/VIII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Sprzątanie pomieszczeń zlokalizowanych w tunelu tramwajowym Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) - przystanek „Dworzec Główny" oraz przystanek „Politechnika" w 2019 i 2020 r."– znak sprawy: 3/XII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/X/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. - numer sprawy 14/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2018.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" - znak sprawy: 2/XI/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/XI/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II) - Znak sprawy: 3/XI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/XI/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/XI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Część 1: Zakup serwerów sieciowych oraz rozbudowa przestrzeni Storage dla systemów informatycznych ZDMKCzęść 2: Zakup urządzeń zabezpieczenia i monitorowania dostępu do systemów informatycznych ZDMK - znak sprawy: 5/XI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/XI/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/X/2018

Dotyczy postępowania p.n: Serwisowanie samochodów służbowych. Znak sprawy: 23/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

Dotycz przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ul. Karmelickiej - znak sprawy: 4/XI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XI/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

   

Strona 8 z 70

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum