Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA - numer sprawy: 20/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup jednego samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 12/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu"- numer sprawy: 36/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania na budowę chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5) do granicy miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego: Budowa kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie - numer sprawy 1/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT) - numer sprawy: 19/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 14/VII/2017

Wymiana Dźwigu osobowego, zlokalizowanego przy Małopolskim Dworcu Autobusowym

Więcej: Przetarg nieograniczony 14/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na część działki 278/19 obr. 44 Krowodrza wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy" – znak sprawy: 15/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/VIII/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2017

   

Strona 8 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum