Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2015

Dotycyz licytacji elektronicznej p.n.: Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi. Znak sprawy 7/IX/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 15/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wymiana i dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji. Znak sprawy: 15/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 15/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Przewóz w Krakowie – znak sprawy 20/VII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2015

Kraków: Miejsca postojowe ul. Architektów – etap I. Znak sprawy 2/IX/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/VIII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Bartla w Krakowie na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej. Znak sprawy 14/VIII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/VIII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/VIII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności do zakładów opieki zdrowotnej poprzez przebudowę ul. M. Kopernika nr K602639 w Krakowie (odc. 552 m od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) – etap I. Znak sprawy 18/VIII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 86/21, 86/24 obr. 45 Podgórze oraz 429, 362, 353/34 obr. 46 Podgórze w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie – znak sprawy 22/VII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ulicy Siewnej w Krakowie – znak sprawy 1/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – znak sprawy 8/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VIII/2015

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII – ulice: Nad Czerną, Świętojańska, Petrażyckiego, Radłowa, Dziewiarzy, Zamiejska, Skotnicka – boczna, Stępice – numer sprawy 10/VIII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 13/VIII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2015

   

Strona 70 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum