Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Czerwieńskim i Kurlandzkim w Krakowie - numer sprawy: 8/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/X/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/X/2015

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa paliw dla pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.Znak sprawy 7/X/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie iluminacji obejmującej podświetlenie obiektów inżynieryjnych i want obiektów 4.1 i 4.2 w ramach zadania p.n.: Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie. Znak sprawy 16/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2015

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2015

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa ogródka jordanowskiego ul. Widok. Znak sprawy 2/X/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/IX/2015

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 15/IX/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/IX/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/IX/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie szorstkości powierzchni schodów i pieszych ciągów komunikacyjnych, na zewnątrz wszystkich trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie”.- znak sprawy 12/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/IX/2015.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2015

Dotyczy postępowania pn: Dostawa paliw i akcesoriów dla pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 9/IX/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ulicy Turowiec w Krakowie – znak sprawy 17/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2015

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Miejsca postojowe przy Al. Andersa. Znak sprawy 10/IX/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2015

   

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo u ruchu drogowy - numer sprawy: 6/IX/2015.

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/IX/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Świadczenie usług holowania pojazdów Nowa Huta. Znak sprawy: 3/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/IX/2015

   

Strona 69 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum