Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa paliw dla pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy: 16/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Znak sprawy 20/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – znak sprawy 9/X/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/X/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów. Znak sprawy: 13/X/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa dróg gminnych w Krakowie: ul. Korbutowej, fragmentu ul. Złotej, skrzyżowania z ul. Podłącze wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, przebudowa i budowa chodnika, oświetleniem ulicznym i przebudowa kolidującego uzbrojenia – znak sprawy 13/IX/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/X/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14, ul. Zbrojarzy 34. Znak 12/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - znak sprawy 9/VIII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/VIII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ZIKiT w Krakowie – znak sprawy 4/X/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dekoracja świąteczna
i noworoczna z podziałem na części. Znak sprawy: 14/IX/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Wymiana i dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji– znak sprawy 5/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawa torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej na odcinku w rejonie budynku 19 w Krakowie - numer sprawy: 18/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2015

   

Strona 68 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum