Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/VIII/2015

Kraków: Budowa połączenia ul.Ostatniej z ul.Mogilską. Znak sprawy 7/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/VIII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 14/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Rewitalizacja placów zabaw na terenie: Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – w rejonie ul. Grottgera, Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – w rejonie ul. Racławickiej, Park im. Wincentego a Paula, Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – w rejonie ul. Mazowieckiej/ul. Kmieciej. Znak sprawy: 14/VII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 14/VII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 6/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Świadczenie usług holowania pojazdów. Nowa Huta. Znak sprawy: 6/VIII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 6/VIII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VIII/2015

Kraków: Rozbudowa ul.Turonia w zakresie budowy chodnika. Znak sprawy 2/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie remontu szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki/Senatorska w Krakowie. Znak sprawy: 1/VII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ogródka jordanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Księdza J. Popiełuszko w Krakowie - numer sprawy: 12/VII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2015

Dotyczy: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Nr sprawy: 6/VI/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymian zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu KST w Krakowie - znak sprawy 15/VII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 13/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Krakowa. Dzielnica VII i XI. Znak sprawy 13/VII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 13/VII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Parku Rzecznego –
Ogród Płaszów – etap I - numer sprawy: 10/VII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2015

 

nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VII/2015.

Dotyczy licytacji elektronicznej - Remont dróg i chodników na terenie Dz.XII. Znak sprawy 7/VII/2015

Więcej: nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VII/2015.

   

Strona 66 z 67

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum