Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy VI – znak sprawy: 23/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Pileckiego - znak sprawy: 4/II/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/II/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Łączymy Parki Krakowa z dzielnicy I,IV,V i VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej w formule zaprojektuj i zbuduj" - BO edycja III – znak sprawy: 6/II/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/II/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji." – znak sprawy: 7/IV/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wycinką kolidującej zieleni, rozbiórkami kolidujących budynków i przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz innych ostatecznych decyzji administracyjnych, wymaganych do realizacji inwestycji. Znak sprawy: 4/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie" – znak sprawy: 13/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/III/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa w Krakowie. - znak sprawy: 10/II/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/II/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 31/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie - znak sprawy: 31/III/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 31/III/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka"-znak sprawy: 24/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ul. Przewiewnej od. ul. Czajnej do ul. Obronnej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID - zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi" - znak sprawy: 19/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj – BO edycja IV. Znak Sprawy: 5/II/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/II/2019

   

Strona 7 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum