Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/IX/2018.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71" - znak sprawy: 2/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/IX/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, ul. Krępy i ul. Cesarza. Znak sprawy: 2/VIII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IV/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj". Znak sprawy: 14/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IV/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul.Dębskiego w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników" - znak sprawy 7/IX/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/IX/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 20/VIII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa ul: M. Konopnickiej, ul. Zachodnia, ul. Skośna/Kobierzyńska, Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych skrzyżowania Skośna/Kobierzyńska."– znak sprawy: 12/VIII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VIII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Fatimskiej w Krakowie - znak sprawy 14/VIII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VIII/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n : „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1."- znak sprawy: 21/VIII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/VIII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2- znak sprawy 10/VIII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - numer sprawy 18/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Obsługa Infolinii oraz działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pod marką Ekocentrum – znak sprawy: 17/VIII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VIII/2018

   

Strona 7 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum