Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego.Sprawa znak: 7/II/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/II/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego – sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8", „Montaż lamp oświetleniowych w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128" - znak sprawy: 9/II/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/I/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitniańskiej, Ostroroga – znak sprawy: 4/I/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/I/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/XII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości około 2.6km w formule zaprojektuj - wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC". Znak sprawy: 5/XII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/XII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/I/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem - numer sprawy: 2/I/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/I/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/I/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Obsługa geodezyjna dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa" - znak sprawy: 1/I/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/I/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/XII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Roboty w zakresie czasowego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa z okazji świąt, imprez, wizyt itp.– znak sprawy: 4/XII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/XII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/VIII/2018.

Dotyczy postępowania p.n: Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ulicy Jerzmanowskiego do ulicy Nad Potokiem. Znak sprawy: 5/VIII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/VIII/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika w os. Centrum B w rejonie bloków nr 10 i 1" - znak sprawy: 6/XII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XII/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie - znak spawy: 2/XII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/XII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem EZD SIDAS i SPIRB w roku 2019 – znak sprawy: 8/XII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/XII/2018

   

Strona 7 z 70

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum