Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ZIKiT w Krakowie – znak sprawy 4/X/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dekoracja świąteczna
i noworoczna z podziałem na części. Znak sprawy: 14/IX/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Wymiana i dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji– znak sprawy 5/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawa torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej na odcinku w rejonie budynku 19 w Krakowie - numer sprawy: 18/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Czerwieńskim i Kurlandzkim w Krakowie - numer sprawy: 8/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/X/2015

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/X/2015

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa paliw dla pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.Znak sprawy 7/X/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie iluminacji obejmującej podświetlenie obiektów inżynieryjnych i want obiektów 4.1 i 4.2 w ramach zadania p.n.: Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie. Znak sprawy 16/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2015

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2015

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa ogródka jordanowskiego ul. Widok. Znak sprawy 2/X/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/IX/2015

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 15/IX/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/IX/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/IX/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie szorstkości powierzchni schodów i pieszych ciągów komunikacyjnych, na zewnątrz wszystkich trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie”.- znak sprawy 12/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/IX/2015.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2015

Dotyczy postępowania pn: Dostawa paliw i akcesoriów dla pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 9/IX/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2015

   

Strona 60 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum