Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu KST.Znak sprawy 10/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/IX/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa. 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/IX/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 21/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście.” - znak sprawy: 21/IX/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 21/IX/2017

 

22/IX/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 5 i 6

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: 22/IX/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 5 i 6

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego - numer sprawy: 9/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II, część III)" - znak sprawy: 16/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Przebudowa i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi" część 1 – Dzielnica nr IV, część 2 – Dzielnica nr IX, część 3 – Dzielnica nr XII, część 4 – Dzielnica nr XIII, część 5 – Dzielnica nr XVI
– znak sprawy: 17/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich - numer sprawy 19/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa" - znak sprawy: 11/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana opraw i szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 13/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2017

   

Strona 6 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum