Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie"- znak sprawy 3/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VIII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ul. Wadowskiej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Glinik" - numer sprawy 19/VIII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VIII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/VIII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Świąteczno – noworoczna dekoracja Miasta Krakowa w latach 2018 - 2021. Znak sprawy: 3/VIII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2018.

Dotyczy zamówienia na usługę społeczną pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2018.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/IX/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 5/IX/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IX/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w ramach zadania Dzielnicy VII Zwierzyniec pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej” - znak sprawy: 13/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/IX/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Bogusza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Bogusza" – znak sprawy: 9/IX/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/IX/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej" - znak sprawy: 12/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/IX/2018.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działkach 697, 696 obr. 22 Śródmieści, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą – znak sprawy: 11/IX/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/IX/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej w rejonie filii przedszkola nr 110 w Krakowie" - znak sprawy: 3/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VII/2018.

   

Strona 6 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum