Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:1/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy. Znak sprawy: 1/V/2019

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:1/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębskiego w ramach zadania p.n.: „Program budowy chodników"- znak sprawy: 1/IV/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/IV/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania: 15/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" – znak sprawy: 15/IV/2019

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania: 15/IV/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:17/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie w granicy istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepustu, budowy chodnika po południowo – wschodniej stronie jezdni oraz przebudowa jezdni w ramach zadania: Przebudowa ul. Lubockiej-znak sprawy: 17/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:17/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa:
Część I: osiedle Stalowe i osiedle Hutnicze
Część II: osiedle Kolorowe

Znak sprawy: 6/IV/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/IV/2019

   

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 25/III/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/III/2019.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 30/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III – znak sprawy: 30/III/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 30/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Realizacja programów prac konserwatorskich z podziałem na części dla kapliczek zlokalizowanych przy: część 1: ul. Brzeska/Zakępie, część 2: ul. Chrobrego, część 3: ul. Serkowskiego, część 4: ul. Krzyżańskiego/Matematyków Krakowskich - znak sprawy: 8/IV/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/IV/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 22/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:29/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i dobudowy oświetlenia przy ul. Tetmajera w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania p.n.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera - znak sprawy: 29/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:29/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 25/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2019

   

Strona 6 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum