Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. 1) Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (część 1), 2) Rozbudowa ul. Chylińskiego – opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego (część 2), 3) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odc. od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia (część 3). Znak sprawy: 13/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Wrobela - Etap I w Krakowie - Znak sprawy 13/III/2016

 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert / unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Część 1 - Dz. IV - ul. Krowoderskich Zuchów 19, Część 2 - Dz. XIV - os. II Pułku Lotniczego 47, Część 3 - Dz. XVI - os. Wysokie 15-18, ul. Stadionowa 25-29, ul. Stadionowa od nr 1c do ul. Andersena, Część 4 - Dz. VI - ul. Machaya, ul. Palmowa, Część 5 - Dz. IV - oświetlenie Parku Wyspiańskiego – znak sprawy 14/III/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert / unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2016

 Nazwa zadania: Remonty nawierzchni dróg: ul. Meissnera, ul. Pasternik, ul. Wiślickiej
w Krakowie. Znak sprawy: 10/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej: Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem. Znak sprawy: 5/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2016

Dekoracja Miasta Krakowa na okoliczność Światowych Dni Młodzieży 2016 z podziałem na 3 części. Znak sprawy 4/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 6 części - znak sprawy 16/III/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa linii światłowodowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 8/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/IV/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla ZIKIT - znak sprawy: 2/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/IV/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie – numer sprawy 12/III/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/III/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego. Znak sprawy: 11/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/III/2016

   

Strona 50 z 58

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum