Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Oznaczenie sprawy: 12/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/X/2016

przetarg nieograniczony p.n.: Budowa ścieżek rowerowych:
Część 1 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. Część 2 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa – ul. Łokietka - numer sprawy: 2/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p. n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy czterech przystanków autobusowych (bez zatok). Oznaczenie sprawy: 3/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Rozbudowa linii światłowodowych ZIKiT na terenie miasta Krakowa w ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego.Oznaczenie sprawy: 11/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11/X/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 1/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na os. Szklane Domy w Nowej Hucie – w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 1/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 1/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbiórka 75% obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla całego obiektu starych fundamentów szkoły przy ul. Gumniska w Krakowie - numer sprawy: 5/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla rozbiórki starej hydroforni na oś. Krakowiaków 21. Znak sprawy: 14/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy. Znak sprawy: 9/IX/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

   

Strona 50 z 67

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum