Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ulicy Siewnej w Krakowie – znak sprawy 1/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – znak sprawy 8/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VIII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII – ulice: Nad Czerną, Świętojańska, Petrażyckiego, Radłowa, Dziewiarzy, Zamiejska, Skotnicka – boczna, Stępice – numer sprawy 10/VIII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VIII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 13/VIII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z remontem oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – numer sprawy 4/VIII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/VIII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/VIII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa 8 samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 5/VIII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/VIII/2015

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. Znak sprawy 15/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi kontrolowania dokumentów przewozu osób korzystających z przewozów organizowanych w ramach systemu KMK, prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych. Znak sprawy 15/XII/2014.

Więcej: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. Znak sprawy 15/XII/2014

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/VIII/2015

Kraków: Budowa połączenia ul.Ostatniej z ul.Mogilską. Znak sprawy 7/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/VIII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 14/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Rewitalizacja placów zabaw na terenie: Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – w rejonie ul. Grottgera, Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – w rejonie ul. Racławickiej, Park im. Wincentego a Paula, Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – w rejonie ul. Mazowieckiej/ul. Kmieciej. Znak sprawy: 14/VII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 14/VII/2015

   

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 6/VIII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Świadczenie usług holowania pojazdów. Nowa Huta. Znak sprawy: 6/VIII/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 6/VIII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VIII/2015

Kraków: Rozbudowa ul.Turonia w zakresie budowy chodnika. Znak sprawy 2/VIII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VIII/2015

   

Strona 50 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum