Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Siarczki w Krakowie, na odcinku od ul. Myślenickiej, w ramach zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X" – znak sprawy: 25/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia - znak sprawy: 9/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/III/2018

Dotyczy zamówienia p.n. „Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Poleskim i Podolskim (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych" - Znak sprawy: 3/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/III/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IV/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej – ul. Tynieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 6/IV/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy: 5/I/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B- znak sprawy: 17/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. Łączymy parki Krakowa- z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa- edycja IV Budżet Obywatelski" - znak sprawy 3/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II. Znak sprawy 5/III/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/III/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia alejek na terenie Plant Mistrzejowickich w formule zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy 10/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi ( wraz z rozbudową ulicy Gen. Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie ) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z budową połączenia ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza i planowanym rondem - znak sprawy: 28/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:22/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 - znak sprawy: 22/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:22/III/2018

   

Strona 5 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum