Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia na os. Jagiellońskim 17. Znak sprawy 8/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice.– znak sprawy: 9/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Do Wilgi – promenada spacerowa."- Znak sprawy: 4/V/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" w lokalizacjach: I część: Dzielnica IV-przy Pętli Azory(rejon ul. Jeremy/Weissa) II część: Dzielnica XIV- przy ul. Hynka(Park Gen. Stanisława Skalskiego) III część: Dzielnica XV- Planty Mistrzejowickie okolice Skate Parku i ogródka jordanowskiego od ul. Srebrnych Orłów IV część: Dzielnica XVII wejście na cmentarz Grębałów od strony tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w ramach zadania: Posadowienie toalet na terenie Krakowa
Znak sprawy:9/IV/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY VII MIASTA KRAKOWA:
Część I – ul. Powstania Styczniowego,
Część II – ul. Sokola - Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego,
Część III – ul. Astronautów przy garażach – działka nr 160/24 obr. 20 Krowodrza,
Część IV – ul. Skibowa - Dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej na wjeździe na ogród jordanowski,
Część V – ul. Księcia Józefa boczna poniżej budynku 114 – dobudowa na odcinku przed słupkami
- znak sprawy: 5/IV/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IV/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła- Mireckiego do działki 470/2." - znak sprawy 10/IV/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IV/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:11/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy chodnika na ul. Górnickiego w Krakowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Głogowej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 11/IV/2019

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:11/IV/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 27/III/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu - numer sprawy: 27/III/2019      

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 27/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Brzeskiej – etap I - znak sprawy: 3/IV/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/IV/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa parkingu przy ulicy Mała Góra - znak sprawy: 16/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2019

   

Strona 5 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum