Wyniki przetargów

Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 24/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p. n.: Zakup infrastruktury IT CCTV – Dostawa serwerów sieciowych UTCS VTcenter. Znak sprawy 24/X/2016

Więcej: Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 24/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/IX/2016

Dot. przetargu nieograniczonego p. n. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum. Znak sprawy: 21/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa ul. Kaspra Żelechowskiego polegająca na uporządkowaniu terenu przylegającego do jezdni w formie utwardzenia płytami ażurowymi i kostką betonową na istniejących zjazdach indywidualnych. Znak sprawy: 16/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/X/2016

   

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 26/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny - numer sprawy: 26/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 26/X/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 27/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa - numer sprawy: 27/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 27/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa pasa pieszo – jezdnego przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie - numer sprawy: 22/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/X/2016

 

Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24b/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa dedykowanych stacji roboczych z monitorami wielkoformatowymi min 40" w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24b/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24b/X/2016

   

Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24a/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa urządzeń sieciowych w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24a/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24a/X/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Znak sprawy: 1/XI/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 13/X/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Znak sprawy: 13/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 13/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

   

Strona 40 z 58

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum