Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/XII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania: Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej w formule "zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" zadanie ZIT. Znak sprawy: 4/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/XII/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/I/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy: 6/I/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/I/2017

 

Informacja o unieważnieniu przetargu. Znak sprawy 4/I/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID:
cz.1: Rozbudowa ul. Podwórkowej
cz.2: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie.
Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.. Znak sprawy: 4/I/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu przetargu. Znak sprawy 4/I/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków - numer sprawy: 5/I/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XVI os. Wysokie i ul.Stadionowa w Krakowie.Oznaczenie sprawy: 18/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska - numer sprawy: 19/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XII/2016

 

Procedura uproszczona - zamówienie społeczne. Znak sprawy 1/I/2017

Usługi społeczne polegające na dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Więcej: Procedura uproszczona - zamówienie społeczne. Znak sprawy 1/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XII/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XII/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 2/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na dwie części - nr sprawy: 2/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 2/XII/2016

   

Strona 40 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum