Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie 3 obiektów zlokalizowanych na terenie dawnego campingu przy motelu KRAK ul. Radzikowskiego w Krakowie
1) część 1 – Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 1, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza
2) część 2 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 2, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza
3) część 3 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 3, przy hotelu Piast, dz. 471/32 obr. 40 Krowodrza - numer sprawy: 7/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont ul. Leśnej w km 0+000 – 0+550 (działki nr 227/8, 227/7, 227/6 obr 9, nr 490/1 obr 10) w Krakowie. Znak sprawy 11/VIII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa ul. Bronowickiej w zakresie budowy zatok parkingowych - etap I. Znak sprawy: 1/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IX/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska,
ul. Normandzka, ul. Obozowa. Znak sprawy: 13/IX/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 11/IX/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz
z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID - znak sprawy 11/IX/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 11/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/VIII/2016

Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego oświetlenie Parku Lotników Polskich w Krakowie. Znak sprawy: 5/VIII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/VII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja podstacji trakcyjnej „Bieńczyce" w Krakowie. Znak sprawy 6/VII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/VII/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy: 15/VIII/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Łepkowskiego – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - numer sprawy: 2/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 12/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego - znak sprawy 12/VIII/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 12/VIII/2016

   

Strona 39 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum