Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia:
Cz. I – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa, oświetlenie chodnika przy ul. Racheli 71.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI - ul. Racheli.
Cz. II – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV – ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Cz. III – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku.
Cz. IV – Budowa oświetlenia alejki przy Błoniach Krakowskich wzdłuż al. Focha.
Zadanie inwestycyjne pn.: Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha.
Oznaczenie sprawy: 11/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 15/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)dla zadania budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie)"

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 15/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony 9-IV-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochnaniec w Krakowie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Więcej: Przetarg nieograniczony 9-IV-2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa
w rejonie ul. Pajęczej w formule „zaprojektuj i zbuduj" . Znak sprawy: 4/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem - znak sprawy: 22/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/III/2017

   

Przetarg nieograniczony 13-III-2017

Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie na długości ok. 160 m. Znak sprawy 13/III/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony 13-III-2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014 – 2020. Znak sprawy 3/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 1/IV/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie pochylni i budowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 w Krakowie - numer sprawy: 17/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/III/2017

   

Przetarg nieograniczony 26-III-2017

Budowa miejsc postojowych przy bloku nr 42 na osiedlu Na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. Znak sprawy 26/III/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony 26-III-2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/II/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 ÷ 28" - znak sprawy: 11/II/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/II/2017

   

Strona 36 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum