Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/XI/2016

Dot. przetargu nieograniczonego p. n. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Zakrzowieckiej do ulicy Gronostajowej. Znak sprawy: 10/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: cz.1: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie
cz.2: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic; Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa
cz.3: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie - numer sprawy: 20/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa w ulicach: 1) cz.1: ul. Jeleniowa, 2) cz.2: ul. Szyszko-Bohusza
3) cz.3: ul. Robla, 4) cz.4: ul. Bodziszkowa - numer sprawy: 11/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/XI/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla rozbiórki starej hydroforni na oś. Krakowiaków 21. Znak sprawy: 14/IX/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy. Znak sprawy: 14/XI/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/XI/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i wybuduj" - numer sprawy: 14/X/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Serwisowanie samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Oznaczenie sprawy: 19/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19/IX/2016

   

Informacja o uniważnieniu postępowania - 4/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków. Oznaczenie sprawy: 4/XI/2016

Więcej: Informacja o uniważnieniu postępowania - 4/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy części 1 i części 2. Znak sprawy: 3/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części - nr sprawy: 3/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy części 1 i części 2. Znak sprawy: 3/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Posadowienie 2 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Park Ratuszowy, 2. Park Zaczarowanej Dorożki - numer sprawy: 6/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 13/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana uszkodzonych elementów Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie. Znak sprawy 13/XI/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 13/XI/2016

   

Strona 35 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum