Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie
Dzielnicy IX – „Ogródek jordanowski przy ul. Fredry". Oznaczenie sprawy: 16/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IV/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 20/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 20/IV/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 20/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony 8/IV/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XIII – al. Pod Kopcem, ul. Wrobela, ul. Heltmana w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IV/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/V/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II w Krakowie. Znak sprawy: 1/V/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/V/2017.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 6/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej zlokalizowanej u zbiegu ulic zlokalizowanej u zbiegu ulic Lubelskiej
i Mazowieckiej w Krakowie – numer sprawy 6/IV/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 6/IV/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 21/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Parking przy ul. Batalionów Chłopskich – opracowanie koncepcji" – znak sprawy: 21/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 21/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 11/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi. Znak sprawy: 11/IV/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 11/IV/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/IV/2017

 Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Bulwarów Wiślanych: Inflanckiego, Wołyńskiego, Poleskiego, Tynieckiego, Rodła oraz Podolskiego (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III-Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich - znak sprawy: 19/IV/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte - numer sprawy: 7/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/III/2017

   

Przetarg nieograniczony 12-IV-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej:
Cz.1: Budowa chodnika (trasy spacerowej) na osiedlu 2 Pułku Lotniczego obok pasa startowego dawnego lotniska na działce 157/46, w zakresie wykonania wariantowej–wielobranżowej koncepcji oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy chodnika (trasy spacerowej) wraz z oświetleniem i uzyskaniem decyzji formalno-prawnych.
Cz.2: Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem przekładką kolidującego uzbrojenia /zabezpieczeniem
istniejących sieci lub przyłączy"

Więcej: Przetarg nieograniczony 12-IV-2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/II/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Kapelanka, Kobierzyńska, Bolesława Śmiałego, Szwedzka, Działowskiego, Adama Prażmowskiego w Krakowie - numer sprawy: 10/II/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/II/2017

   

Strona 35 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum