Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Rynek Kleparski w Krakowie na odcinku:
- od ulicy Basztowej do ulicy Paderewskiego
- od ulicy Paderewskiego do ulicy św. Filipa. Oznaczenie sprawy: 16/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Remont nawierzchni dróg: ul. Ułanów, ul. Bulwarowa. Znak sprawy: 8/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w ramach zadania budżetowego pn. Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ulicy Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów - numer sprawy 5/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IV/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/VI/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa. Znak sprawy: 1/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/VI/2017.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: ul. Fredry, Niemcewicza, Cechowej, Malborskiej, ul. Portowej, ul. Kamieńskiego w Krakowie - znak sprawy: 9/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/III/2017

   

Przetarg nieograniczony 13/V/2017

i Zamówień PublicznychDekoracja przestrzeni miejskiej na 41 sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie (Projekt UNESCO i WYSPIAŃSKI)

Więcej: Przetarg nieograniczony 13/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic: Krowoderskich Zuchów, Spokojna/Ogrodniczek. Ojcowska – według wskazań w Krakowie - numer sprawy: 10/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż dwóch tablic informacji pasażerskiej DIP w Krakowie" - znak sprawy: 14/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2017

Dotyczy licytacji elektronicznej pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym – znak sprawy 2/V/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 14/V/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa projektowania bieżących zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 14/V/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 14/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Oznaczenie sprawy: 9/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2017

   

Strona 34 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum