Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony 4/V/2017

Ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie.
Część III: Ubezpieczenie mienia ZIKiT Kraków (Mosty) od ryzyk żywiołowych

Znak sprawy 4/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony 4/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 9/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy 26/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka-Wrony-Podgórki Tynieckie z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia" - znak sprawy: 26/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy 26/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa - numer sprawy: 22/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, oświetlenie ciągu pieszego na działce 593/8 obr. 41 Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej" - znak sprawy: 7/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie w ruchu oraz prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju" - znak sprawy: 6/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie - numer sprawy: 11/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - numer sprawy: 21/VII/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/VII/2017.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Budowa zatoki postojowej przy ul. Mościckiego w Krakowie na wysokości budynku przychodni na os. Krakowiaków 43. Znak sprawy: 12/VII/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/VII/2017.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja programów konserwatorskich, elementów małej architektury –„Współczesne rzeźby plenerowe zlokalizowane na terenie Nowej Huty". Oznaczenie sprawy: 10/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa projektowania bieżących zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 10/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2017

   

Strona 34 z 67

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum