Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 5/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa wraz z aktualizacją PFU dla całości zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. Znak sprawy 5/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 5/XII/2016

 

Przetarg nieograniczony - 12/XII/2016

Kraków, dnia 30.12.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków. Oznaczenie sprawy: 12/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 12/XII/2016

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na e-bilety KMK 13/XII/2016

Kraków: Dystrybucja, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)

Więcej: Informacja o nieudzieleniu zamówienia na e-bilety KMK 13/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną - numer sprawy: 19/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulicy Orlińskiego w Krakowie w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID - numer sprawy: 16/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Podłączenie systemu kamer monitoringu przejść podziemnych do systemu kamer sterowania ruchem. Znak sprawy 7/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa kamer nadzoru ruchu drogowego dla systemu UTCS. Znak sprawy 6/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Sprzątnie pomieszczeń zlokalizowanych w tunelu tramwajowym Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST), przystanek „Dworzec Główny" oraz przystanek „Politechnika". Znak sprawy: 1/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.Znak sprawy: 12/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie - nr sprawy: 12/XI/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania.Znak sprawy: 12/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 8/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych ZIKiT:
Cz. I – Dostawa urządzeń sieciowych UTM, Cz. II – Dostawa serwerów sieciowych. Oznaczenie sprawy: 8/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 8/XII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie. Znak sprawy 13/VIII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2016

   

Strona 34 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum