Wyniki przetargów

Informacja o uniważnieniu postępowania - 4/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków. Oznaczenie sprawy: 4/XI/2016

Więcej: Informacja o uniważnieniu postępowania - 4/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy części 1 i części 2. Znak sprawy: 3/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części - nr sprawy: 3/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy części 1 i części 2. Znak sprawy: 3/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Posadowienie 2 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Park Ratuszowy, 2. Park Zaczarowanej Dorożki - numer sprawy: 6/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 13/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana uszkodzonych elementów Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie. Znak sprawy 13/XI/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 13/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.:Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego oraz przełączników sieciowych do rozbudowy istniejącego systemu podglądu sieci i systemów sterowania ruchem.Oznaczenie sprawy: 15/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15/XI/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i części 4. Znak sprawy: 3/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części - nr sprawy: 3/XI/2016 (dotyczy cz. 3 i cz. 4)

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i części 4. Znak sprawy: 3/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie - numer sprawy: 21/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Znak sprawy 19/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Gustawa Pokrzywki na działce nr 277/5 obr 7 Nowa Huta w Krakowie. Znak sprawy 20/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p. n. „Opracowanie koncepcji i PFU:
Część 1 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.
Część 2 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 29 Listopada (na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej w Krakowie) - ok. 1,8."

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 7/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XI/2016

   

Strona 32 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum