Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Roboty rozbiórkowe - wyburzenie obiektów murowanych: ul. Pszczelna 26, ul. Pszczelna 28, ul. Jeżynowa – numer sprawy: 18/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VII/2017

 

Informacja o wyborze najk. oferty – powtórzenie czynności wyboru. Znak sprawy 18/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony - numer sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najk. oferty – powtórzenie czynności wyboru. Znak sprawy 18/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/VII/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka - Etap II w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich oraz Parku Krowoderskiego - numer sprawy: 12/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy oświetlenia parkingu przy ulicy Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 27/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla „Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie na długości ok. 420m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej".- numer sprawy: 25/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 28/VII/2017

Wymiana istniejących elementów Systemu Sterowania Ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem Głównym.

Więcej: Przetarg nieograniczony 28/VII/2017

   

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy 18/III/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy 18/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kocmyrzowska –Bulwarowa w Krakowie - numer sprawy: 17/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VI/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej – opracowanie dokumentacji projektowej" – znak sprawy: 15/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VI/2017

 

Przetarg nieograniczony 11/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ZSOI nr 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

Więcej: Przetarg nieograniczony 11/VII/2017

   

Strona 32 z 67

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum