Wyniki przetargów

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/V/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Opracowanie dokumentacji projektowej:Cz. I - Budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera, Cz. II – Budowa miejsc postojowych przy ul. Schweitzera. Oznaczenie sprawy: 23/V/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/V/2017

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 18/V/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 18/V/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 18/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XIII w rejonie ul. Mały Płaszów – od kościoła Matki Boskiej Fatimskiej do bramy ROD „Pod Wierzbami". Znak sprawy: 6/V/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Lubockiej - numer sprawy 22/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/III/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego) dla zadania budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie) - znak sprawy: 2/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2017

 

Informacja o o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia:
Cz. I – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa, oświetlenie chodnika przy ul. Racheli 71.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI - ul. Racheli.
Cz. II – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV – ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Cz. III – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku.
Cz. IV – Budowa oświetlenia alejki przy Błoniach Krakowskich wzdłuż al. Focha.
Zadanie inwestycyjne pn.: Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha
Oznaczenie sprawy: 11/III/2017

Więcej: Informacja o o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie ocen technicznych w ramach obsługi roszczeń odszkodowawczych oraz analiz związanych z możliwością powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - z podziałem na część I i II. Znak sprawy: 3/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wrony w Krakowie – I etap na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej" - znak sprawy: 7/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic w Krakowie: Wrocławska, Mazowiecka - numer sprawy: 15/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie - numer sprawy 5/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/V/2017

   

Strona 32 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum