Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia dla ul. Zakopiańskiej 101 - 103a" - znak sprawy: 16/V/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2019.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/VII/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Rejon I – usługi usuwania pojazdów dla Dzielnicy Śródmieście.Sprawa znak: 1/VII/2019

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/VII/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie - Znak sprawy: 3/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VI/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:6/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie miasta Krakowa : I część: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu LED II część: Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego.Sprawa znak:6/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:6/VI/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/V/2019 Część II

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników":

Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m,
Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej,
Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej,
Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO,
Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,
Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B,
Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54,

Znak sprawy: 10/V/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/V/2019 Część II

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2019 Część I, III, IV, V, VI, VII

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników":

Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m,
Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej,
Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej,
Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO,
Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,
Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B,
Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54,

Znak sprawy: 10/V/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2019 Część I, III, IV, V, VI, VII

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/IV/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa - znak sprawy: 12/IV/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/IV/2019.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania: „Projekt i budowa parkingu os. Strusia 12" - znak sprawy: 3/V/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:5/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę"-Sprawa znak:5/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:5/VI/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 4/V/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: „Do Wilgi – promenada spacerowa."- Znak sprawy: 4/V/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 4/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na os. Kazimierzowskim pom. blokami 2 i 3 oraz na os. Przy Arce 10 w ramach zadania budżetowego „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI". Znak sprawy 2/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2019

   

Strona 4 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum