Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IV/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski - znak sprawy: 8/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej :Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII - numer sprawy 8/II/2018

Dotyczy Części II: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej : Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Homolacsa" w ramach zadania realizowanego na terenie dzielnicy X. Numer sprawy: 11/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera wraz z rozwiązaniem dla przyległych skrzyżowań ( od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr.Krowodrza) - znak sprawy: 24/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:14/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia i zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy na działkach nr 328/85, 328/68, 328/61, 584 obr. 10 j. ewid. Nowa Huta - program budowy chodników. Numer sprawy: 14/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:14/III/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie". Znak sprawy: 5/IV/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IV/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego". Znak sprawy: 18/IV/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie” – znak sprawy: 13/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/II/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej" - znak sprawy: 3/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/II/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 12/IV/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 12/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 12/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic:
1. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Ćwiklińskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Mała Góra, 2. Remont nawierzchni ul. Warchałowskiego na odcinku od ul. Wrony do granicy miasta, 3. Remont nawierzchni jezdni ul. Obrony Tyńca od nr 36 do nr 87 - znak sprawy: 9/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2018

   

Strona 4 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum