Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 19/IV/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 19/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 19/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II" - znak sprawy 25/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 29/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej w Krakowie". Znak sprawy: 29/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 29/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/IV/2018

Dotyczy przetargu nieogoraniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec:

Część I: ul. Powstania Styczniowego,

Część II: ul. Księcia Józefa,

Część III: ul. Astronautów,

Część IV: ul. Skibowa,

Część V: ul. Sokola

Znak sprawy: 16/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/II/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic:
1. Remont jezdni i bezpieczników ul. Saskiej od ul. Ks. Stoszki do ul. Koszykarskiej,
2. Remont jezdni ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Swoszowickiej do ul. Malborskiej, jezdnia północna,
3. Remont jezdni i chodników ul. Długosza od Mostu Rotmańskiego do ul. Kalwaryjskiej- znak sprawy: 15/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia na psim wybiegu w rejonie skrzyżowania ul. Balickiej i ul. Armii Krajowej w Krakowie” na terenie Dzielnicy VI - znak sprawy: 3/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IV/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji formalno-prawnych warunkujących realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Pawła Włodkowica. Znak sprawy: 11/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2018

„Budowa drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji". Znak sprawy: 7/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/III/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Łepkowskiego. Znak sprawy: 7/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych w rejonie bloku nr 13 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. 953/19, 964 obr. 23 Śródmieście przy ul. Miechowity w Krakowie. Numer sprawy: 21/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:  p.n Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich. Znak sprawy: 1/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2018

   

Strona 3 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum