Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" – znak sprawy: 13/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków wylotem do rzeki Rudawy wraz z przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie, realizowanego w ramach zadania przebudowa ulicy Królowej Jadwigi etap VI."– znak sprawy: 1/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VI/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 2/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Znak sprawy: 2/IV/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 2/IV/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania „Program Budowy Chodników":

Część 1: ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską

Część 2: ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65

Część 3: ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa

Część 4: ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72

Znak sprawy: 17/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia Miasta Krakowa – część 1 obszar Śródmieście – w roku 2019. Znak sprawy: 11/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 25/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 14/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95" – znak sprawy: 14/VI/2019

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 14/VI/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie" wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia - znak sprawy: 16/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/VI/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 10/V/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników": Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m, Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej, Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej, Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO, Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B, Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54 – znak sprawy: 10/V/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 10/V/2019.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa - znak sprawy: 4/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dotyczy postępowania: Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich), podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych oraz na drogach wewnętrznych administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – znak sprawy: 15/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/V/2019

   

Strona 3 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum