Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/XI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych - numer sprawy: 12/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/XI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych - numer sprawy: 4/XI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14 - znak sprawy: 14/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/XI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+ - numer sprawy: 20/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IX/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 10/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 10/XI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 10/XI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2017

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53” - znak sprawy: 8/XI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - znak sprawy: 13/XI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/XI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/X/2017

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: "Rozbudowa ul. Orlińskiego (droga gminna lokalna, km od 0+21,50 do 2+84,60) w zakresie budowy miejsc postojowych w km 0+37,00 do 2+70,75, chodnika w km od 0+21,50 do 2+84,60 i wyniesionego przejścia dla pieszych w km od 1+65,40 do 1+72,80 wraz z budową odwodnienia ulicznego oraz odtworzeniem nawierzchni przedmiotowej ulicy w km od 0+64,60 do 0+70,50 na działkach położonych w m. Krakowie" - Znak sprawy: 11/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/X/2017

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 7/X/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie - znak sprawy: 7/X/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 7/X/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.Znak sprawy : 5/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych" - znak sprawy: 2/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/XI/2017

   

Strona 3 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum