Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II. Znak sprawy: 16/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II. Znak sprawy: 16/V/2018

 

Inform. o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania 13/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" – znak sprawy: 13/V/2019

 

Więcej: Inform. o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania 13/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/III/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie - etap I w systemie P+B. Znak sprawy: 14/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Rogalskiego (odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34) w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie dzielnicy VII" – w trybie zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy 12/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VI/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019 - numer sprawy: 10/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VI/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa w systemie P+B. Znak sprawy: 26/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/III/2019

Dotyczy przeatrgu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia przy ul. Warszauera w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania Dzielnicy I Stare Miasto pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I. Znak sprawy: 12/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej – etap I. Znak sprawy 7/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/V/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacja na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Program Budowy Chodników:

Część I – ul. Łupaszki – od ul. Balickiej do torów PKP

Część II – ul. Pędzichów – przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie – strona nieparzysta

Część III – ul. Drozdowskich – dz. 270 obręb 69 Podgórze

Część IV – ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej

Część V – ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie

Część VI – ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c

Znak sprawy: 14/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/V/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania 7/VII/2019

Dotyczy postępowania p.n.: „Do Wilgi– promenada spacerowa."-Znak sprawy: 7/VII/2019

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania 7/VII/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VII/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy miejsc postojowych przy ul. Palacha w Krakowie. Znak sprawy 2/VII/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VII/2019

   

Strona 2 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum