Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy 18/III/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

Kraków, dnia 10.08.2017 r.

OZ.271.96.2017

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

z dnia 30.06.2017 roku

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na podstawie wyroku KIO 1431/17 z dnia 28.07.2017 roku, unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty dokonany w dniu 30.06.2017 roku w w/w postępowaniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum