Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 15/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy: 15/VIII/2016

 OZ.271.306.2016                                                                             Kraków, dnia 21.09.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1) unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum