Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2015

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Budowa ogródka jordanowskiego ul. Meissnera. Znak sprawy 8/XI/2015.


Licytacja została zakończona.

Zwycięzcą jest Janek - z ofertą o wartości 647.250,00 PLN brutto.
Dane zwycięzcy:
Janek - Jan Biernat, FHU YANNKO
ul. Kustronia 86
30-433, Kraków 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum