Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/III/2018

Dot. przetargu nieograniczonego: "Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego" - znak sprawy 1/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/III/2018

   

Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Znak sprawy: 18/II/2018.

Więcej: Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 17/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Znak sprawy:16/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na części:

Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Krakowa: w os. Górali, os. Sportowym i os. Szkolnym
Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Krakowa: w os. Słonecznym, os. Spółdzielczym, os. Złotej Jesieni, ul. Urszulki
Część III: Opracowanie dokumentacji, rozdział sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z podziałem sieci energetycznej, demontaż starego oświetlenia, układanie kabli, stawianie nowych słupów z oprawami w ulicach Miasta Krakowa - Znak sprawy: 12/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa parkingów w os. Rżąka – budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera" - znak sprawy 13/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2018

Remont ulic:
1. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Ćwiklińskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Mała Góra,
2. Remont nawierzchni ul. Warchałowskiego na odcinku od ul. Wrony do granicy miasta,
3. Remont nawierzchni jezdni ul. Obrony Tyńca od nr 36 do nr 87.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 11/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Wyciąskiej w Krakowie w ramach zadania "Program budowy chodników" w formule "zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 4/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2018

   

Przetarg nieograniczony 1/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018

Więcej: Przetarg nieograniczony 1/II/2018

   

Strona 10 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum