Przetargi

Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka cz.2: przy ul. Lubockiej 141 cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy 3/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VIII/2017

Przebudowa ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej. Znak sprawy 2/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie. Znak sprawy: 1/VIII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 36/VII/2017

Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 36/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj

Więcej: Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 32/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej. Znak sprawy:  32/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 32/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 30/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:  (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego) ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 30/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA. Znak sprawy: 20/VII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 25/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla „Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie na długości ok. 420m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej". Oznaczenie sprawy:25/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 25/VII/2017

   

Strona 10 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum