Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa elektrycznych przyłączy oświetlenia ulicznego przy ulicach Bodziszkowej i Szyszko-Bohusza w Krakowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII - znak sprawy: 18/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/V/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:8/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie--znak sprawy: 8/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:8/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/V/2018

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Al. Przyjaźni Etap II i III -znak sprawy: 15/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 14/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ogrodzenia „psiego wybiegu" na
os. Dywizjonu 303 w ramach zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XIV
w formule zaprojektuj i wybuduj.
- znak sprawy 12/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bronowickiej w Krakowie na wysokości nr 69-71"
- znak sprawy: 11/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/V/2018

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej – ul. Tynieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 10/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B. znak sprawy: 7/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej. Znak sprawy 4/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 21/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2018

   

Strona 10 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum