Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja/przebudowa ul. Gałęzowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.- znak sprawy 11/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa nowej ul. Kolnej. Znak sprawy: 7/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych - znak sprawy: 6/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27 obr. 7 Nowa Huta w Krakowie" - znak sprawy: 1/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VI/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/V/2018

Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu kolumn alarmowych SOS oraz systemu nadzorującego Sitraffic Route+ wraz z utrzymaniem i serwisem automatyki w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Znak sprawy: 9/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie przepompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków.- znak sprawy 5/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu na działkach gminnych przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 151 w Krakowie - znak sprawy: 2/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.:Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego- znak sprawy 3/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitańskiej, Ostroroga - znak sprawy: 20/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana słupów oświetleniowych w Ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Planty Krakowskie - znak sprawy: 22/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2018

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2018

   

Strona 10 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum