Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2018

Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. - znak sprawy 17/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2018

Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy 14/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj” w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie” - znak sprawy: 15/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/X/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 13/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.Znak sprawy: 12/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieni i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53. - znak sprawy 7/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych- znak sprawy 4/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie"- znak sprawy 3/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/X/2018

   

Strona 9 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum