Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B. Znak sprawy - 15/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/III/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 27/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Asysta techniczna oraz nadzór autorski  dla systemu EZD SIDAS i SPiRB w roku 2018" - znak sprawy: 27/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 27/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia i zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy na działkach nr 328/85, 328/68, 328/61, 584 obr. 10 j. ewid. Nowa Huta - program budowy chodników. Znak sprawy - 14/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2018

Remont ulic:
1. Zakątek,
2. Wyspiańskiego od Axentowicza do Grottgera,
3. Konarskiego od Lea do Czarnowiejskiej,
4. Wyki,
5. Gnieźnieńskiej od Jaremy do Radzikowskiego.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Szafrana oraz uzyskanie decyzji ZRID - znak sprawy: 20/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 18/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/III/2018

Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania budżetowego: „Program budowy chodników". Znak sprawy 16/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:7/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Łepkowskiego. Znak sprawy: 7/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:7/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia alejek na terenie Plant Mistrzejowickich w formule zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 10/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Świadczenie usług holowania pojazdów zgodnie z art. 50a i 130a Prawo o ruchu drogowym na terenie Miasta Krakowa :
Część 1: Rejon Śródmieście
Część 2: Rejon Krowodrza
Część 3: Rejon Podgórze
-znak sprawy: 12/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/III/2018

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia
na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa: ul. Bosacka, ul. Berka Joselewicza”

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/III/2018

   

Strona 8 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum