Przetargi

Przetarg nieograniczony 24/VII/2017

Roboty w zakresie realizacji zmian oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach płatnego parkowania oraz na alejach Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i w dzielnicy Krowodrza

Więcej: Przetarg nieograniczony 24/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Roboty rozbiórkowe - wyburzenie obiektów murowanych: ul. Pszczelna 26, ul. Pszczelna 28, ul. Jeżynowa. Znak sprawy: 18/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VII/2017

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT). Znak sprawy 19/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania na budowę chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5) do granicy miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Gruszczyńskiego w Krakowie. Oznaczenie sprawy: 17/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 21/VII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Figlewicza (od ul. Józefa Pankiewicza do ul. Glinik) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia" - znak sprawy: 4/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VII/2017

   

Postępowanie przetargowe nr 14/VII/2017

Wymiana Dźwigu osobowego, zlokalizowanego przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie

Więcej: Postępowanie przetargowe nr 14/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - znak sprawy: 16/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ZSOI nr 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.Oznaczenie sprawy: 11/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/VII/2017

   

Strona 8 z 37

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum