Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytychi uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - znak sprawy: 22/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/X/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II)

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa bonów podarunkowych (w formie papierowej) ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych- znak sprawy 28/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 25/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu. - znak sprawy 25/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 25/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Część I: Zakup urządzeń sieciowych monitoringu wizyjnego Część II: Zakup urządzeń systemu monitoringu - znak sprawy 24/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Serwisowanie samochodów służbowych. Znak sprawy: 23/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz tablic zmiennej treści na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 16/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B” - znak sprawy: 20/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/X/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14. Znak sprawy: 19/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej" -  znak sprawy: 10/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2018.

   

Przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: 8/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie wydzielenia torowisk tramwajowych. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego BO.OM.138/17 - szybciej tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych.Znak sprawy 8/X/2018.

Więcej: Przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: 8/X/2018

   

Strona 8 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum