Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2016

Kraków: Remont ulic Nowosądeckiej, Zakopiańskiej, Brożka, Skotnickiej w Krakowie. Znak sprawy 6/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2016

 

Przetarg nieograniczony.Znak sprawy 1/I/2016.

Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaj imprez organizowanych na terenie miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem.

Więcej: Przetarg nieograniczony.Znak sprawy 1/I/2016.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/XII/2015

Usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu oraz prac utrzymaniowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na części. Znak sprawy 9/XII/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/XII/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/XII/2015

 

Kraków: Rozbudowa ul. Glinik - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Znak sprawy 8/XII/2015.
Numer ogłoszenia: 186221 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/XII/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/XII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22, ul. Zbrojarzy 34 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Znak sprawy 18/XII/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/XII/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XII/2015

Kraków: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT. Znak sprawy 1/XII/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XII/2015

   

Koncesja na usługi. Znak sprawy 2/XII/2015

Kraków: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023

Więcej: Koncesja na usługi. Znak sprawy 2/XII/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/XI/2015

Kraków: Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo - handlowych. Znak sprawy 15/XI/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/XI/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/XI/2015

Kraków: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części. Znak sprawy 10/XI/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/XI/2015

   

Przetarg nieograniczony.Znak sprawy 9/XI/2015.

Kraków: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. Znak sprawy 9/XI/2015.

Więcej: Przetarg nieograniczony.Znak sprawy 9/XI/2015.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2015

Kraków: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 4/X/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2015

   

Strona 63 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum