Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż 2100 szt. stojaków rowerowych. Znak sprawy: 4/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IV/2018

 

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Więcej: Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi ( wraz z rozbudową ulicy Gen. Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie ) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z budową połączenia ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza i planowanym rondem - znak sprawy: 28/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim , od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa w formule P+B. Znak sprawy: 2/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/III/2018

Remont nawierzchni ulic Jancarza i Bohomolca

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych w rejonie bloku nr 13 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. 953/19, 964 obr. 23 Śródmieście przy ul. Miechowity w Krakowie - znak sprawy: 21/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera wraz z rozwiązaniem dla przyległych skrzyżowań ( od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. - znak sprawy: 24/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pileckiego - znak sprawy: 19/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 - znak sprawy: 22/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń. Znak sprawy: 23/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2018

   

Strona 7 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum