Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu na os. Stalowym – utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej nr 39/1 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta wraz z budową stojaków rowerowych, budową sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego) i budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem na działce j.w. Znak sprawy: 5/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/X/2017

 

Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 11.10.2017 roku. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV.

Więcej: Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

 Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kanalizacji opadowej w ulicy Narvik - II etap. Dokończenie robót. Znak sprawy: 1/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu KST.Znak sprawy 10/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 25/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony 22/IX/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony 22/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście.” - znak sprawy: 21/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/IX/2017

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: Część 1: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie Część 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie Część 3: Rozbudowa ul. Podwórkowej w Krakowie Zadanie inwestycyjne -Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi- Znak sprawy 18/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Przebudowa i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi cz.1: Dzielnica nr IV cz.2: Dzielnica nr IX cz.3: Dzielnica nr XII cz.4: Dzielnica nr XIII cz.5: Dzielnica nr XVI

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2017

   

Strona 7 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum