Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2016

Dostawa i montaż 800 sztuk stojaków rowerowych. Znak sprawy: 1/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2016

Kraków: Opracowanie:Część 1-dokumentacji projektowej:Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu, Część 2-koncepcji przebudowy ulic: Pańska, Łuczników, Dauna, Gipsowa, Część 3-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, Część 4-projektu wykonawczego dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Część 5-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka.Znak 14/IV/16

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IV/2016

Dotyczy przetragu nieograniczonego p.n.: Rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie. Znak sprawy 22/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2016

Dotyczy przetragu nieograniczonego p.n.: Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII w Krakowie. Znak sprawy 17/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Tuchowskiej, Ojcowskiej i Kantora.Znak sprawy 16/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy; 15/IV/2016

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z podziałem na 2 części. Znak sprawy: 15/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy; 15/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:12/IV/2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Rewitalizacja placów zabaw na terenie: - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Grottgera, - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Racławickiej, - Park im. Wincentego a Paulo, - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Mazowieckiej/ul. Kmieciej. 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:12/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/IV/2016

Kraków: 1) Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (część 1), 2) Rozbudowa ul. Chylińskiego - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego (część 2), 3)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odc. od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia (część 3). Znak sprawy: 13/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/IV/2016

Kraków: Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z budową oświetlenia w Krakowie. Znak sprawy 8/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Dzielnica I - część 1, Dzielnica XVII - część 2. Znak sprawy: 7/IV/2016

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/IV/2016

Remonty nawierzchni dróg: ul. Meissnera, ul. Pasternik, ul. Wiślickiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/IV/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/IV/2016

   

Strona 60 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum