Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VIII/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska , ul. Normandzka , ul. Obozowa.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VIII/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 12/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 12/VIII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 12/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczony p.n.: Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie. Znak sprawy 13/VIII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczony p.n.: Remont ul. Leśnej w km 0+000 – 0+550 (działki nr 227/8, 227/7, 227/6 obr 9, nr 490/1 obr 10) w Krakowie. Znak sprawy 11/VIII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania:
1) Budowa zatoki postojowej przy ul. Mościckiego w Krakowie na wysokości przychodni na os. Krakowiaków 43 (część 1).
2) Budowa pasa do prawo skrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i zbuduj" (część 2).

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VIII/2016

Kraków: Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy – w formule zaprojektuj i zbuduj.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 5/VIII/2016

Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego oświetlenie Parku Lotników Polskich w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 5/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/VIII/2016

Kraków: Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego/ ul. Skarżyńskiego w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 7/VIII/2016

Dotyczy zamówienia publicznego p.n Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.Oznaczenie sprawy: 7/VIII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 7/VIII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy: 2/VIII/2016

Remont nawierzchni jezdni al. Andersa na odcinku od Czuchajowskiego do Placu Centralnego wraz z przyległymi zatokami parkingowymi.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy: 2/VIII/2016

   

Strona 54 z 62

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum