Przetargi

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka, ul. Obozowa. Znak sprawy: 13/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/IX/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego. Oznaczenie sprawy: 16/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2016

Kraków: Budowa chodnika przy ul. Zdunów od nr 29 do ul. Podhalańskiej. Znak sprawy 10/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - 11/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID. Znak sprawy - 11/IX/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 11/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2016


Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 3/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia części rejonu os. Kosocice, Rżąka, Piaski Wielkie. Oznaczenie sprawy: 3/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 3/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/IX/2016

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ul. Wrobela w Krakowie - etap II - w formule zaprojektuj i wybuduj.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Cz. 1 - w Dzielnicy XIII przy ul. Rzemieślniczej, Cz. 2 - w Dzielnicy XIII przy ul. Golikówka, Cz. 3 - w Dzielnicy XIV- chodnik od os. II Pułku Lotniczego 47 do al. Jana Pawła II

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IX/2016

Kraków: Wyburzenie 3 obiektów zlokalizowanych na terenie dawnego campingu przy motelu KRAK ul. Radzikowskiego w Krakowie: 1) część 1 – Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 1, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza 2) część 2 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 2, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza 3) część 3 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 3, przy hotelu Piast, dz. 471/32 obr. 40 Krowodrza.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/IX/2016

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 5/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/VIII/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 15/VIII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/VIII/2016

   

Strona 54 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum