Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

Kraków: Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2016

Przetarg nieograniczony p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na os. Szklane Domy w Nowej Hucie – w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 1/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2016

Kraków: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę dla budynku zlokalizowanego przy ul. Bełzy na działce nr 79/2 obr 96 Podgórze. Znak sprawy 4/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IX/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 22/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

Kraków: Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta

Ogłoszenie nr 316327 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20a/IX/2016

Dotyczy licytacji elektornicznej p.n.: Dostawa stacji graficznych z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20a/IX/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20a/IX/2016

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20/IX/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2016

Kraków: Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 14/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla rozbiórki starej hydroforni na oś. Krakowiaków 21.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 14/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2016

   

Strona 53 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum