Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2018

Budowa drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji. Znak sprawy 7/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IV/2018

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji formalno-prawnych warunkujących realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Pawła Włodkowica. Znak sprawy: 11/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Posadowienie czterech szaletów miejskich w lokalizacjach:

1. ul. Bulwarowa,

2. Rondo Maczka,

3. Rynek Dębnicki,

4. ul. Wadowicka

Znak sprawy: 10/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia - znak sprawy: 9/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IV/2018

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej – ul. Tynieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 6/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich. Znak sprawy: 1/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie" - znak sprawy: 5/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Siarczki w Krakowie, na odcinku od ul. Myślenickiej, w ramach zadania "Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X" - znak sprawy: 25/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/218

Opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej w Krakowie. Znak sprawy 29/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/218

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. Łączymy parki Krakowa- z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa-edycja IV Budżet Obywatelski"- znak sprawy: 3/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/IV/2018

   

Strona 6 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum