Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy ul. Ostroroga.  -  znak sprawy 21/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/III/2019

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy VI - znak sprawy: 23/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ Przebudowa ul. Stróżeckiego w Krakowie". - znak sprawy 28/III/2019

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ul. Przewiewnej od. ul. Czajnej do ul. Obronnej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID - zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi" - znak sprawy: 19/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka"-znak sprawy: 24/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 30/III/2019

Dotyczy przetragu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III - znak sprawy: 30/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 30/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule "zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 22/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka, Krzywy Zaułek-znak sprawy: 18/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wielowariantowej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/budowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od bloku nr 2 oraz w pobliżu działki 660/8 obręb 29 Krowodrza – wykonanie chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu istniejącego układu drogowego) - znak sprawy: 9/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie w granicy istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepustu, budowy chodnika po południowo – wschodniej stronie jezdni oraz przebudowa jezdni w ramach zadania: Przebudowa ul. Lubockiej-znak sprawy: 17/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa ul. Łamanej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi. - znak sprawy 20/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/III/2019

   

Strona 6 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum
Nike NFL Jerseys From China