Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej" - znak sprawy: 12/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/IX/2018.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2018

Budowa chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz w ramach zadania p.n. „Program budowy chodników"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Bogusza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Bogusza" - znak sprawy: 9/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - znak sprawy: 5/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2018

Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w Krakowie – etap I zadania pn. „ Przebudowa ul. Rynek Kleparski"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Przebudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie.Znak sprawy: 6/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul.Dębskiego w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników" - znak sprawy 7/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy 4/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71" - znak sprawy: 2/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego : Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1. - znak sprawy 21/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 13/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2018

   

Strona 5 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum