Przetargi

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 6/V/2016

Kraków: Zagospodarowanie działek nr 139/2, 139/9, 474, 140/1 obr.9 Nowa Huta przy ul. Fatimskiej w Krakowie w zakresie remontu zjazdu, chodnika, placu manewrowego wraz z budową 4 miejsc postojowych.Oznaczenie sprawy: 6/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 6/V/2016

 

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 7/V/2016

Remonty nawierzchni dróg: ul. Mirowskiej, ul. Jasnogórskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 7/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/V/2016

Kraków: Remont dwóch przenośników osobowych schodów ruchomych typu 510 PSE (schody zewnętrzne) zlokalizowanych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Znak sprawy 4/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 21/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/IV/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 5/V/2016

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 5/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 5/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2016

Kraków: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/IV/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28

Oznaczenie sprawy: 23/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IV/2016

Kraków: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Nad Zalewem - odc. od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej - na terenie Dzielnicy VI w Krakowie. Znak sprawy 20/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IV/2016

   

Przetrag nieograniczony. Znak sprawy 18/IV/2016

Kraków: Wykonanie przejścia dla pieszych przy al. Daszyńskiego (między Galerią Kazimierz, a Cmentarzem Żydowskim) znak sprawy 18/IV/2016

Więcej: Przetrag nieograniczony. Znak sprawy 18/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2016

Dostawa i montaż 800 sztuk stojaków rowerowych. Znak sprawy: 1/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2016

Kraków: Opracowanie:Część 1-dokumentacji projektowej:Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu, Część 2-koncepcji przebudowy ulic: Pańska, Łuczników, Dauna, Gipsowa, Część 3-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, Część 4-projektu wykonawczego dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Część 5-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka.Znak 14/IV/16

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2016

   

Strona 34 z 38

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum