Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2. Znak sprawy 6/III/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa linii światłowodowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 8/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/III/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie. Znak sprawy 7/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego na terenie m. Krakowa. Znak sprawy 2/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/III/2016

 Remont murków oraz schodów w Dzielnicy XVIII - Nowa Huta na os. Centrum A 2 i A 3 oraz na os. Zgody 7 w Krakowie. Znak sprawy: 3/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/II/2016.

                                                                        

Kraków: Opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie w.w. projektu w terenie na czas Światowych Dni Młodzieży na terenie Krakowa. Znak sprawy 3/II/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/II/2016.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2016

Remont ulic: Piastowska od Bronowickiej do Królowej Jadwigi oraz Reymonta od Piastowskiej do Alei Mickiewicza w Krakowie. Znak sprawy: 7/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2016

Obsługa magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie ul. Za Torem 22. Znak sprawy: 3/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2016

Kraków: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa. Znak sprawy 5/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2016

Kraków: Remont ulic Nowosądeckiej, Zakopiańskiej, Brożka, Skotnickiej w Krakowie. Znak sprawy 6/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2016

   

Przetarg nieograniczony.Znak sprawy 1/I/2016.

Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaj imprez organizowanych na terenie miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem.

Więcej: Przetarg nieograniczony.Znak sprawy 1/I/2016.

   

Strona 33 z 34

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum