Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

 

Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

Kraków: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII. Znak sprawy 15/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XII/2016

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy 20/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XII/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska. Znak sprawy 19/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 18/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XVI os. Wysokie i ul.Stadionowa w Krakowie.Oznaczenie sprawy: 18/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 18/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XII/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania: Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej w formule "zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" zadanie ZIT. Znak sprawy 4/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - 12/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 12/XII/2016

   

Konkurs. Znak sprawy 17/XII/2016

Kraków: Konkurs na opracowanie KONCEPCJI PRZEBUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z OTOCZENIEM POMIĘDZY ULICĄ KALWARYJSKĄ I ULICĄ ZAMOYSKIEGO STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE ULICY ŚLISKIEJ W KRAKOWIE. Znak sprawy 17/XII/2016

Więcej: Konkurs. Znak sprawy 17/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 14/XII/2016

OBSŁUGA PUNKTÓW INFORMACYJNYCH - EKOCENTRUM

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 14/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.Oznaczenie sprawy: 9/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XII/2016

Kraków: Dystrybucja, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XII/2016

   

Strona 31 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum