Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieni i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53. - znak sprawy 7/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych- znak sprawy 4/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie"- znak sprawy 3/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego : Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1. - znak sprawy 1/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2018

Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Znak sprawy 18/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa paliw do samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie" - znak sprawy: 17/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiejw ramach zadania Dzielnicy VII Zwierzyniec pn.: „Budowa miejscpostojowych przy ul. Kasztelańskiej" - znak sprawy: 13/IX/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/IX/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul. Dobry Początek."

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/IX/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działkach 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) - znak sprawy: 11/IX/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IX/2018

   

Strona 4 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum