Przetargi

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 4/II/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej    dla czterech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014-2020":

Cz. I - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie"

Cz. II - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie"

Cz. III - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie"

Cz. IV - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa"

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 4/II/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/I/2017

Kraków: Remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w ciągu ul. Konopnickiej w Krakowie – nitka od strony zachodniej oraz naprawa uszkodzonego sufitu podwieszonego do stropu tunelu w nitce od strony wschodniej. Znak sprawy 13/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/I/2017

Kraków: Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego - etap II.  Znak sprawy 9/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2017

Kraków: Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i zbuduj". Znak sprawy: 14/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/I/2017

Kraków: Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Znak sprawy 7/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/I/2017

Kraków: Zaprojektowanie oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania i obszarze ograniczonym ulicami: Al. Trzech Wieszczów, Czarnowiejska, Nawojki, Armii Krajowej, od północy torami kolejowymi a od wschodu ul. Prądnicką. Znak sprawy 11/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2017

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy 6/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2017

   

Przetarg nieograniczony - 10/I/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14. Znak sprawy: 10/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - 10/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2017

Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Znak sprawy: 5/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/I/2017

Kraków: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: cz.1: Rozbudowa ul. Podwórkowej cz.2: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie. Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/I/2017

   

Strona 30 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum