Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VII/2017

 

Postępowanie przetargowe nr 14/VII/2017

Wymiana Dźwigu osobowego, zlokalizowanego przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie

Więcej: Postępowanie przetargowe nr 14/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - znak sprawy: 16/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ZSOI nr 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.Oznaczenie sprawy: 11/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Budowa zatoki postojowej przy ul. Mościckiego w Krakowie na wysokości budynku przychodni na os. Krakowiaków 43 - znak sprawy 12/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2017.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2017.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla budowy parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na część działki 278/19 obr. 44 Krowodrza wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia /zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy" - znak sprawy: 15/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2017.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika jednostronnego przy ul. Bogucianka wraz z odwodnieniem od skrzyżowania ul. Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do nr Bogucianka 32.Znak sprawy 8/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/VI/2017

Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Portowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Znak sprawy 20/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/VI/2017

Przebudowa podstacji transformatorowej „Teńczyńska" w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót budowlanych – zadanie realizowane w ramach zadania „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 18/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka cz.2: przy ul. Lubockiej 141 cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy 5/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VII/2017

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Pokoju na odc. od Ronda Czyżyńskiego do Ronda Dywizjonu 308 wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Znak sprawy 9/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VII/2017

   

Strona 28 z 56

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum