Przetargi

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 21/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oznaczenie sprawy: 21/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 21/VI/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2017

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie. Znak sprawy 11/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2017

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich
oraz Parku Krowoderskiego. Znak sprawy: 12/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2017

Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych. Znak sprawy 16/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej - opracowanie dokumentacji projektowej" - znak sprawy: 15/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice – w ramach zadania „ Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice".Oznaczenie sprawy: 13/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 14/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja programów konserwatorskich, elementów małej architektury –„Współczesne rzeźby plenerowe zlokalizowane na terenie Nowej Huty". Oznaczenie sprawy: 10/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, oświetlenie ciągu pieszego na działce 593/8 obr. 41 Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej" - znak sprawy: 7/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie w ruchu oraz prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju" - znak sprawy: 6/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VI/2017

Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VI/2017

   

Strona 28 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum