Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka cz.2: przy ul. Lubockiej 141 cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy 5/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VII/2017

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Pokoju na odc. od Ronda Czyżyńskiego do Ronda Dywizjonu 308 wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Znak sprawy 9/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VI/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej w Krakowie (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. Znak sprawy 19/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Znak sprawy: 6/VII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VII/2017.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa projektowania bieżących zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 10/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2017

Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka - Etap II w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa (część I, część II i część III)" - znak sprawy: 3/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 2/VII/2017


Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową
w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap I

Więcej: Przetarg nieograniczony 2/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/VI/2017

Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa. Znak sprawy 22/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2017

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Znak sprawy 1/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2017

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kocmyrzowska – Bulwarowa w Krakowie. Znak sprawy 17/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2017

   

Strona 25 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum