Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308 w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Obrońców Krzyża do ulicy Bulwarowej wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT). Znak sprawy: 8/VIII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji. Znak sprawy: 10/VIII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VIII/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: „Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego" – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej. Znak sprawy 7/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :
Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka cz.2: przy ul. Lubockiej 141 cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy 3/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VIII/2017

Przebudowa ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej. Znak sprawy 2/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie. Znak sprawy: 1/VIII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 36/VII/2017

Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 36/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj

Więcej: Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

   

Strona 25 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum