Przetargi

Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - znak sprawy: 7/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/IX/2017

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P+B. Znak sprawy 3/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika" - znak sprawy: 2/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Więcej: Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 1/IX/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 13/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VIII/2017

Zakup jednego samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 12/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308 w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Obrońców Krzyża do ulicy Bulwarowej wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT). Znak sprawy: 8/VIII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji. Znak sprawy: 10/VIII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VIII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VIII/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: „Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego" – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej. Znak sprawy 7/VIII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VIII/2017

   

Strona 24 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum