Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2017

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: "Rozbudowa ul. Orlińskiego (droga gminna lokalna, km od 0+21,50 do 2+84,60) w zakresie budowy miejsc postojowych w km 0+37,00 do 2+70,75, chodnika w km od 0+21,50 do 2+84,60 i wyniesionego przejścia dla pieszych w km od 1+65,40 do 1+72,80 wraz z budową odwodnienia ulicznego oraz odtworzeniem nawierzchni przedmiotowej ulicy w km od 0+64,60 do 0+70,50 na działkach położonych w m. Krakowie" - Znak sprawy: 11/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Znak sprawy: 9/X/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) - znak sprawy: 10/X/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2017

   

Przetarg nieograniczony 8/X/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018
część V - Drzewa i VI - Anioły z magazynowaniem

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/X/2017

   

Przetarg nieograniczony 3/X/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Więcej: Przetarg nieograniczony 3/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IX/2017

Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+. Znak sprawy 20/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/X/2017

 Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż pięciu tablic Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) - znak sprawy: 6/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu na os. Stalowym – utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej nr 39/1 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta wraz z budową stojaków rowerowych, budową sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego) i budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem na działce j.w. Znak sprawy: 5/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/X/2017

   

Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 11.10.2017 roku. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV.

Więcej: Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

 Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

   

Strona 24 z 58

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum