Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście.” - znak sprawy: 21/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/IX/2017

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: Część 1: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie Część 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie Część 3: Rozbudowa ul. Podwórkowej w Krakowie Zadanie inwestycyjne -Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi- Znak sprawy 18/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Przebudowa i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi cz.1: Dzielnica nr IV cz.2: Dzielnica nr IX cz.3: Dzielnica nr XII cz.4: Dzielnica nr XIII cz.5: Dzielnica nr XVI

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Wymiana opraw i szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy 13/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II i część III) - znak sprawy: 16/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Generała Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka wraz z połączeniem projektowanej drogi z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na budowę drogi z ciągiem pieszo-rowerowym, łączącej ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza.Znak sprawy: 14/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa" - znak sprawy: 11/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2017

Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy 9/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy 6/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2017

   

Strona 23 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum