Przetargi

Przetarg nieograniczony 3/X/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Więcej: Przetarg nieograniczony 3/X/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IX/2017

Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+. Znak sprawy 20/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/X/2017

 Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż pięciu tablic Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) - znak sprawy: 6/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu na os. Stalowym – utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej nr 39/1 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta wraz z budową stojaków rowerowych, budową sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego) i budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem na działce j.w. Znak sprawy: 5/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/X/2017

   

Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 11.10.2017 roku. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV.

Więcej: Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

 Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kanalizacji opadowej w ulicy Narvik - II etap. Dokończenie robót. Znak sprawy: 1/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu KST.Znak sprawy 10/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 25/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony 22/IX/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony 22/IX/2017

   

Strona 22 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum