Przetargi

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia parkingu przy ul. Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 10/IV/2017

 

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 1/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 1/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 1/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 4/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sorawy 3/IV/2017

Kraków: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014 – 2020.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sorawy 3/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 25/III/2017

Kraków: Budowa oświetlenia ulicznego: Część 1 – w ulicach Jodłowej i Starowolskiej w Krakowie. Część 2 – na terenie Dzielnicy X - ul. Siarczki w Krakowie. Część 3 – na terenie Dzielnicy VI - ul. Palmowa, ul. Machaya w Krakowie. Znak sprawy: 25/III/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 25/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji dla odwodnienia rejonu ul. Zakamycze oraz terenu przyległego. 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2017

Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 20/III/2017

Kraków: Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 20/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/III/2017

Kraków: Remont nawierzchni ulic: Szajnowicza, Nad Dłubnią, gen. Wł. Andersa, Wł. Broniewskiego, M. Dąbrowskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/III/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/III/2017

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż dwóch tablic informacji pasażerskiej DIP w Krakowie - znak sprawy: 16/III/2017

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/III/2017

   

Strona 22 z 43

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum