Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 10/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/XI/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/XI/2017

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 - znak sprawy: 8/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2017

Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych. Znak sprawy 6/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Znak sprawy: 5/XI/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XI/2017

Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych. Znak sprawy 4/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych" - znak sprawy: 2/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2017

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: "Rozbudowa ul. Orlińskiego (droga gminna lokalna, km od 0+21,50 do 2+84,60) w zakresie budowy miejsc postojowych w km 0+37,00 do 2+70,75, chodnika w km od 0+21,50 do 2+84,60 i wyniesionego przejścia dla pieszych w km od 1+65,40 do 1+72,80 wraz z budową odwodnienia ulicznego oraz odtworzeniem nawierzchni przedmiotowej ulicy w km od 0+64,60 do 0+70,50 na działkach położonych w m. Krakowie" - Znak sprawy: 11/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Znak sprawy: 9/X/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/X/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) - znak sprawy: 10/X/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2017

   

Przetarg nieograniczony 8/X/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018
część V - Drzewa i VI - Anioły z magazynowaniem

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/X/2017

   

Strona 21 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum