Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz tablic zmiennej treści na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 16/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/X/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B” - znak sprawy: 20/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/X/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14. Znak sprawy: 19/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej" -  znak sprawy: 10/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/X/2018.

   

Przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: 8/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie wydzielenia torowisk tramwajowych. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego BO.OM.138/17 - szybciej tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych.Znak sprawy 8/X/2018.

Więcej: Przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: 8/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2018

Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. - znak sprawy 17/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2018

Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy 14/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj” w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie” - znak sprawy: 15/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/X/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 13/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.Znak sprawy: 12/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/X/2018

   

Strona 3 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum