Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitańskiej, Ostroroga - znak sprawy: 20/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/V/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana słupów oświetleniowych w Ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Planty Krakowskie - znak sprawy: 22/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2018

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/V/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 

Część I - Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ZIKiT,

Część II - Rozbudowa istniejącego stanowiska monitoringu BRD w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne ZIKiT” - znak sprawy: 21_V_2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/V/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/V/2018

 


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. : Budowa chodnika przy ul. Łutnia w ramach zadania budżetowego „Program budowy chodników" - znak sprawy 17/V/2018

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa elektrycznych przyłączy oświetlenia ulicznego przy ulicach Bodziszkowej i Szyszko-Bohusza w Krakowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII - znak sprawy: 18/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:8/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie--znak sprawy: 8/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:8/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/V/2018

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Al. Przyjaźni Etap II i III -znak sprawy: 15/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 14/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ogrodzenia „psiego wybiegu" na
os. Dywizjonu 303 w ramach zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XIV
w formule zaprojektuj i wybuduj.
- znak sprawy 12/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/V/2018

   

Strona 19 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum